Grad av skydD

Quelle:
Wikipedia, 2022
 

Skyddsgraden indikerar lämpligheten av elektrisk utrustning (t.ex. enheter, lampor och installationsmaterial) för olika miljöförhållanden, samt skydd av människor mot potentiella faror vid användning av dem. Skyddsgrader är IP00 till IP6K9K (ISO 20653) eller IP69 (DIN EN 60529).

Skyddsgraden måste särskiljas från den elektriska skyddsklassen. Medan skyddsgraden definierar skyddet av aktiva delar mot beröring, inträngande av främmande kroppar och vatten samt stöttålighet (så kallat husskydd), beskriver skyddsklassen åtgärder mot farliga spänningar på beröringsbara, funktionellt strömförande ledande ledare. delar av utrustning.

         

IP-skyddsklass (skydd mot kontakt, damm, vatten)

Med hänsyn till deras lämplighet för olika miljöförhållanden är elektrisk utrustning utformad med lämpliga skyddsgrader, uttryckta med IP-koder. Förkortningen IP står för International Protection. I den engelsktalande världen översätts ibland förkortningen som Ingress Protection (skydd mot intrång).
 
Första siffran i IP-koden - skydd mot främmande föremål och kontakt

ISO 20653 DIN EN 60529 Skydd mot främmande kroppar Skydd mot beröring
0 inget skydd inget skydd
1 Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter ≥ 50 mm Skyddad mot åtkomst med handryggen
2 Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter ≥ 12,5 mm Skyddad mot åtkomst med ett finger
3 Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter ≥ 2,5 mm Skyddad mot åtkomst med ett verktyg
4 Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter ≥ 1,0 mm Skyddad mot åtkomst med en tråd
5K 5 Skyddad mot damm i skadliga mängder fullt skydd mot kontakt
6K 6 dammtät fullt skydd mot kontakt
         
Andra siffran i IP-koden - skydd mot vatten

ISO 20653 DIN EN 60529 skydd mot vatten
0 inget skydd
1 Skydd mot droppande vatten
2 Skydd mot fallande droppande vatten när höljet lutas upp till 15°
3 Skydd mot fallande sprutvatten upp till 60° från vertikalen
4 Skydd mot stänkvatten från alla håll
4K   Skydd mot all-round sprayvatten med ökat tryck
5 Skydd mot vattenstrålar (munstycke) från alla vinklar
6 Skydd mot kraftfulla vattenstrålar
6K   Skydd mot kraftfulla vattenstrålar under ökat tryck, specifikt för vägfordon
7 Skydd mot tillfällig nedsänkning
8 Skydd mot permanent nedsänkning. Om inget annat anges finns skydd upp till ett vattendjup på 1 meter. Övriga vattendjup ska anges eller avtalas separat
  9 Skydd mot vatten vid högtrycks-/ångstrålerengöring, speciellt inom lantbruket
9K   Skydd mot vatten vid högtrycks-/ångrengöring, specifikt för vägfordon
 
3:e siffran i IP-koden - tillgång till farliga spänningsförande delar
Enligt DIN EN 60529 kan denna kodbokstav användas valfritt, mer detaljerade förklaringar finns där.

A Skyddad mot tillgång till farliga spänningsförande delar med handryggen
B Skyddad mot tillgång till farliga spänningsförande delar med ett finger
C Skyddad mot tillgång till farliga spänningsförande delar med ett verktyg
D Skyddad mot tillgång till farliga spänningsförande delar med en vajer
 
4:e siffran i IP-koden
Enligt DIN EN 60529 kan denna kodbokstav användas valfritt, mer detaljerade förklaringar finns där.

H högspänningsutrustning
S Testad när rörliga delar är i drift
M Kontrolleras när rörliga delar står stilla
W Testad under specificerade väderförhållanden

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok